املاک کوهستان

آدرس: تهران، دماوند، گرم آبسرد، املاک کوهستان | روح اله میرزاکریمی ۰۹۱۲۵۹۹۰۴۲۸

گرمابسرد – باغ فروشی

باغی فروشی در شهر گرمابسرد دماوند برای کاشت صیفی جات و میوه های تازه و ارگانیک قابل واگذاری به صورت اقساطی می باشد.

املاک کوهستان گرمابسرد آماده ی ارائه ی خدمات ملکی در شهر گرمابسرد و منطقه ی دماوند می باشد.

برای هماهنگی جهت بازدید با شماره ی ۰۹۲۱۵۹۹۰۴۲۸ و ۰۹۱۲۵۹۹۰۴۲۸ تماس بگیرید.

گرمابسرد – زمین دیوار شده

فروش زمین های دیوار شده در شهر گرمابسر دماوند با تضمین کیفیت خاک زمین جهت کشاورزی برای کاربری باغ و باغچه به فروش می رسد.

املاک کوهستان گرمابسرد آماده ی ارائه ی خدمات ملکی در شهر گرمابسرد و منطقه ی دماوند می باشد.

برای هماهنگی جهت بازدید با شماره ی ۰۹۲۱۵۹۹۰۴۲۸ و ۰۹۱۲۵۹۹۰۴۲۸ تماس بگیرید.

گرمابسرد – زمین داخل بافت

قطعه زمین های ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۷۰۰ و ۱۰۰۰ متری داخل بافت اصلی شهر گرمابسرد دماوند مناسب برای ساخت ویلا آماده ی واگذاری می باشد.

املاک کوهستان گرمابسرد آماده ی ارائه ی خدمات ملکی در شهر گرمابسرد و منطقه ی دماوند می باشد.

برای هماهنگی جهت بازدید با شماره ی ۰۹۲۱۵۹۹۰۴۲۸ و ۰۹۱۲۵۹۹۰۴۲۸ تماس بگیرید.

گرمابسرد – زمین خارج از بافت

قطعه زمینی در ضضلع جنوبی شهر گرمابسرد دماوند به همراه برگه ی روستایی و فروش به صورت کد رهگیری قابل انتقال می باشد؛ برای سوالات بیشتر تماس بگیرید.

املاک کوهستان گرمابسرد آماده ی ارائه ی خدمات ملکی در شهر گرمابسرد و منطقه ی دماوند می باشد.

برای هماهنگی جهت بازدید با شماره ی ۰۹۲۱۵۹۹۰۴۲۸ و ۰۹۱۲۵۹۹۰۴۲۸ تماس بگیرید.

گرمابسرد – زمین جهت ساخت

قطعه زمینی ۵ هکتاری در شهر گرمابسرد دماوند با جواز ساخت به فروش می رسد؛ این زمین داخل بافت اصلی شهر گرمابسرد می باشد.

املاک کوهستان گرمابسرد آماده ی ارائه ی خدمات ملکی در شهر گرمابسرد و منطقه ی دماوند می باشد.

برای هماهنگی جهت بازدید با شماره ی ۰۹۲۱۵۹۹۰۴۲۸ و ۰۹۱۲۵۹۹۰۴۲۸ تماس بگیرید.

گرمابسرد – زمین بر خیابان آسفالت

قطعه زمینی بر خیابان آسفالت شده در شهر گرمابسرد دماوند با سند تک برگ شخصی به فروش می رسد.

املاک کوهستان گرمابسرد آماده ی ارائه ی خدمات ملکی در شهر گرمابسرد و منطقه ی دماوند می باشد.

برای هماهنگی جهت بازدید با شماره ی ۰۹۲۱۵۹۹۰۴۲۸ و ۰۹۱۲۵۹۹۰۴۲۸ تماس بگیرید.