املاک کوهستان

آدرس: تهران، دماوند، گرم آبسرد، املاک کوهستان | روح اله میرزاکریمی ۰۹۱۲۵۹۹۰۴۲۸

باغ انگور دماوند گرمابسرد

یک قطعه باغ انگور با متراژ ۱۰۰۰۰ متر به فروش می رسد؛ این زمین به صورت تماما هوشمند با آبیاری قطره ای کار می کند و نیاز به آبیاری ندارد.

املاک کوهستان گرمابسرد آماده ی ارائه ی خدمات ملکی در شهر گرمابسرد و منطقه ی دماوند می باشد.

برای هماهنگی جهت بازدید با شماره ی ۰۹۲۱۵۹۹۰۴۲۸ و ۰۹۱۲۵۹۹۰۴۲۸ تماس بگیرید.

زمین کشاورزی

قطعه زمینی کشاورزی با متراژ ۵۰۰۰ متر دارای سند در شهر گرمابسرد دماوند به فروش می رسد؛ این زمین دارای نقشه ی هوایی UTM می باشد.

املاک کوهستان گرمابسرد آماده ی ارائه ی خدمات ملکی در شهر گرمابسرد و منطقه ی دماوند می باشد.

برای هماهنگی جهت بازدید با شماره ی ۰۹۲۱۵۹۹۰۴۲۸ و ۰۹۱۲۵۹۹۰۴۲۸ تماس بگیرید.

زمین بر خیابان اصلی گرمابسرد

قطعه زمینی ۵۰۰ متر در بر خیابان اصلی در شهر گرمابسرد دماوند به فروش می رسد؛ بر اصلی این زمین بر آسفالتی می باشد.

املاک کوهستان گرمابسرد آماده ی ارائه ی خدمات ملکی در شهر گرمابسرد و منطقه ی دماوند می باشد.

برای هماهنگی جهت بازدید با شماره ی ۰۹۲۱۵۹۹۰۴۲۸ و ۰۹۱۲۵۹۹۰۴۲۸ تماس بگیرید.

زمین حصار شده گرمابسرد دماوند

قطعه زمینی ۲۰۰۰ متری دارای حصار در شهر گرم ابسرد دماوند به فروش می رسد؛ این ملک دارای فروشنده ی شخصی می باشد که دارای یک سند تک برگ و قطعی می باشد.

املاک کوهستان گرمابسرد آماده ی ارائه ی خدمات ملکی در شهر گرمابسرد و منطقه ی دماوند می باشد.

برای هماهنگی جهت بازدید با شماره ی ۰۹۲۱۵۹۹۰۴۲۸ و ۰۹۱۲۵۹۹۰۴۲۸ تماس بگیرید.

زمین کشاورزی با استخر

قطعه زمینی کشاورزی دارای استخر برای آبرسانی به درختان در شهر گرمابسرد دماوند به فروش می رسد.

املاک کوهستان گرمابسرد آماده ی ارائه ی خدمات ملکی در شهر گرمابسرد و منطقه ی دماوند می باشد.

برای هماهنگی جهت بازدید با شماره ی ۰۹۲۱۵۹۹۰۴۲۸ و ۰۹۱۲۵۹۹۰۴۲۸ تماس بگیرید.

باغ میوه گرمابسرد دماوند

قطعه زمینی دارای کاربری باغ با درختان میوه در شهر گرمابسرد دماوند به فروش می رسد؛ این زمین ۶۰۰ متر مساحت دارد و دارای آب چاه می باشد.

املاک کوهستان گرمابسرد آماده ی ارائه ی خدمات ملکی در شهر گرمابسرد و منطقه ی دماوند می باشد.

برای هماهنگی جهت بازدید با شماره ی ۰۹۲۱۵۹۹۰۴۲۸ و ۰۹۱۲۵۹۹۰۴۲۸ تماس بگیرید.